Våra Terapeuter

Ousmane Bangoura
Osteopat D.O och Leg. Sjukgymnast
Osteopati
Direkttelefon: 0706-36 62 59
ousmane.bangoura@friskhuset.org
Hemsida

Legitimerad sjukgymnast och diplomerad osteopat. Utexaminerad från sjukgymnast högskolan ISCAM i Bryssel och från osteopatskolan MTM i Paris (Högskola reserverad för läkare och sjukgymnaster).Utbildad lymfterapeut av professor Leduc (medicinska fakulteten i Bryssel). Har haft egen praktik sedan 1993 med inriktning på reumatologi, ortopedi och idrottsskador. Patient-och ansvarsförsäkring samt medlemskap i Svenska Osteopatförbundet.

Elisabeth Wahlgren
Fil mag psykologi och leg psykoterapeut
Psykoterapi, Par- och familjeterapi
Direkttelefon: 0733-347488
elisabeth.wahlgren@friskhuset.org
Hemsida

Legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk och relationell inriktning. Erbjuder psykoterapi samt par- och familjeterapi. Mångårig erfarenhet av arbete med individer, familjer och grupper. Patient och ansvarsförsäkring genom Akademikerförbundet SSR.

Per Gunnar
Akupunktur, Klassisk Massage, Osteopati
Direkttelefon: 0709-31 55 41
per.gunnar@friskhuset.org

Treårig akupunkturutbildning, Nei Jing. Thalamus tvååriga basmedicinska utbildning, ett års studier i kinesiologi samt holistiska studier vid IHS. Diplomerad osteopat, SCOM i Stockholm. Patient- och ansvarsförsäkring genom Svenska Akupunkturförbundet. Medlem i Svenska Osteopatförbundet.
Toppen