Info@friskhuset.org
Telefon: 013-12 64 06

Våra Terapeuter

Ousmane Bangoura
Osteopat D.O och Leg. Sjukgymnast
Osteopati
Direkttelefon: 0706-36 62 59
ousmane.bangoura@friskhuset.org
Hemsida

Legitimerad sjukgymnast och diplomerad osteopat. Utexaminerad från sjukgymnast högskolan ISCAM i Bryssel och från osteopatskolan MTM i Paris (Högskola reserverad för läkare och sjukgymnaster).Utbildad lymfterapeut av professor Leduc (medicinska fakulteten i Bryssel). Har haft egen praktik sedan 1993 med inriktning på reumatologi, ortopedi och idrottsskador. Patient-och ansvarsförsäkring samt medlemskap i Svenska Osteopatförbundet.

Elisabeth Wahlgren
Fil mag psykologi och leg psykoterapeut
Psykoterapi, Par- och familjeterapi
Direkttelefon: 0733-347488
elisabeth.wahlgren@friskhuset.org
Hemsida

Legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk och relationell inriktning. Erbjuder psykoterapi samt par- och familjeterapi. Mångårig erfarenhet av arbete med individer, familjer och grupper. Patient och ansvarsförsäkring genom Akademikerförbundet SSR.

Per Gunnar
Akupunktur, Klassisk Massage, Osteopati
Direkttelefon: 0709-31 55 41
per.gunnar@friskhuset.org

Treårig akupunkturutbildning, Nei Jing. Thalamus tvååriga basmedicinska utbildning, ett års studier i kinesiologi samt holistiska studier vid IHS. Diplomerad osteopat, SCOM i Stockholm. Patient- och ansvarsförsäkring genom Svenska Akupunkturförbundet. Medlem i Svenska Osteopatförbundet.

Emily Jennsjö
Hälsovägledare och certifierad massör
Klassisk massage, Hälsovägledning
Direkttelefon: 0702-02 18 58
emily.jennsjo@friskhuset.org
Online-Bokning
Hemsida, Facebook-sida

Högskoleexamen inom hälsovägledning från Luleå tekniska universitet och av svenska branschrådet certifierad massör, utbildad vid Bergqvist massage och friskvårdsutbildningar i Linköping. Mångårig erfarenhet av att arbeta med massage och friskvård. Patient- och ansvarsförsäkring genom Kroppsterapeuternas riksförbund.

Rita Karhunen
Dipl samtalsterapeut
Traumafokuserad behandling
Direkttelefon: 0706-69 78 25
rita.karhunen@friskhuset.org
Hemsida

Dipl. samtalsterapeut -06, utbildning i Traumafokuserad KBT samt i Prolonged Exposure (traumabehandling) av Edna Foa. Dipl. massageterapeut -94 samt utbildning i intuitiv massage. Patient och ansvarsförsäkring via Länsförsäkringar.


Michael Larsson
Leg psykolog och leg psykoterapeut
Traumafokuserad behandling
Direkttelefon: 0706-69 78 19
michael.larsson@friskhuset.org

Leg psykolog (1988)/leg psykoterapeut (1997), Specialist i klinisk psykologi. Lärare och handledare i Traumafokuserad KBT. Utbildad i Prolonged Exposure (traumabehandling) av Edna Foa. Arbetar sedan 1995 som behandlare på specialenhet för behandling av fysiska och sexuella övergrepp på barn (BUP-Elefanten). Patient och ansvarsförsäkring via Länsförsäkringar.

Pernilla Palmquist
Legitimerad sjuksköterska samt legitimerad barnmorska
Samtalsterapi, Samtal-Sex & Samlevnad
Direkttelefon: 0702-29 56 44
pernilla.palmquist@friskhuset.org
Hemsida

Legitimerad sjuksköterska samt legitimerad barnmorska. Verkar idag som barnmorska på förlossningsavdelningen samt med Aurora samtal (förlossningsrädsla) vid Universitetssjukhuset i Linköping samt Kvinnohälsan i Motala, en del av arbetstiden. Tidigare arbetat på Kvinnohälsan i Linköping med mödravård och preventivmedelsrådgivning. Utbildad inom grundläggande psykoterapi 1, 45 p, vid Linköpings Universitet. Inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) och relationell psykoterapi. Även Psykologi med inriktning sexologi 30 p, vid Göteborgs Universitet. Har patient och ansvarsförsäkring.

Jessica Wiström
Certifierad massör, kostrådgivare och personlig tränare
Behandlingsmassage, Kostrådgivning, Personlig träning
Direkttelefon: 0709-50 85 33
jessica.wistrom@friskhuset.org
Online-Bokning
Hemsida, Facebook-sida

Certifierad massör genom branschrådet svensk massage. Pågående utbildning via Bergqvist massage och friskvårdsutbildningar i Linköping där hon i december 2016 blir certifierad medicinsk massageterapeut, kostrådgivare och licensierad personlig tränare. Är medlem och har patient- och ansvarsförsäkring genom Branschorganisationen medicinsk massageterapi.
Toppen