Traumafokuserad behandling

De allra flesta har någon gång i livet varit med om chockartade eller livshotande händelser. Allt från en bilolycka eller ett rånförsök, ett sexuellt/fysiskt övergrepp eller ett dödsfall. Även att ha bevittnat någon annan bli utsatt för exempelvis ett överfall kan vara ett trauma.

En traumatisk händelse orsakar ofta en akut stressreaktion. Det innebär exempelvis att påträngande bilder av traumat dyker upp i huvudet när man inte vill, kroppen går på högvarv, starka negativa tankar och känslor svämmar över och det kan vara svårt att sova eller umgås med andra. För de flesta som är med om ett enstaka trauma minskar de här reaktionerna inom några veckor, speciellt om människor runt omkring kan ge stöd och närhet.

Men alla som är med om trauman återhämtar sig inte spontant. Speciellt om man varit med om många trauman eller varit med om trauman under en längre tidsperiod. En del fastnar i ett kroniskt stresstillstånd som försämras över tid med en typisk uppsättning traumasymtom bestående av återupplevande, undvikande, negativa tankar och känsloreaktioner samt överspändhet. Detta kallas för traumatisering, den vanligaste diagnosen för detta är Posttraumatiskt stressyndrom (=PTSD).

Många som är traumatiserade vet inte om att de lider av detta och söker därför inte vård på grund av sina traumatiska upplevelser. Istället söker man vård för sömnstörningar, smärttillstånd, känsloutbrott, koncentrationssvårigheter samt olika typer av missbruk.

Enhetshälsa Sverige erbjuder fokuserad traumabehandling. Vi är skolade i två olika evidensbaserade behandlingsmetoder.”Prolonged Exposure Therapy” och ”Trauma-fokuserad KBT”: Båda metoderna har extra stort forskningsstöd och ca 80% av de som går igenom en behandling blir mycket bättre eller helt bra.

Vi börjar alltid med en bedömning av svåra livshändelser och traumatiseringssymtom. Utifrån bedömningsresultaten görs en individuell behandlingsplanering där en av målsättningarna alltid är att minska traumasymtomen. Om man inte är traumatiserad ska man inte genomgå en traumabehandling.

Nästa fas i behandlingen fokuserar på att kunna hantera såväl sina känslor som vardagen bättre. Behandlingen fortsätter med en traumabearbetningsfas där man steg för steg, i en trygg miljö, går igenom sina traumaminnen tills de inte längre är negativt laddade. Behandlingen avslutas med att mäta minskningen av traumasymtom.

Traumafokuserad behandling är vanligen begränsad i tid (ca 10-20 behandlingstillfällen). Vid mer komplicerad traumaproblematik kan dock längre behandlingstid krävas.


Rita Karhunen
diplomerad samtalsterapeut, utbildad i Prolonged Exposure, och i Traumafokuserad KBT
Direkttelefon: 0706-69 78 25
rita.karhunen@friskhuset.org


Michael Larsson
leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, utbildad i Prolonged Exposure, utbildare i Traumafokuserad KBT
Direkttelefon: 0706-69 78 19
michael.larsson@friskhuset.org