Samtalsterapi för par och familjer

Parterapi riktar sig till personer som upplever behov av förändring i sin parrelation. Det kan handla om relationskriser, svårigheter i kommunikationen eller negativa samspelsmönster som är svåra att bryta sig ur. Ibland handlar det om förändrade känslor som väcker tankar om separation. Till parterapi kommer du tillsammans med din partner. Här får ni hjälp att tillsammans med en utomstående reflektera kring er relation och era individuella behov. Ni får sätta ord på känslor och tankar och ges utrymme att både uttrycka er och lyssna på varandra. Separerade/frånskilda före detta par kan också ha behov av parterapi för att komma vidare med sin relation. Även om kärleksrelationen har tagit slut kan exempelvis ett gemensamt föräldraskap göra att ni fortsatt behöver kunna samarbeta och kommunicera. Du och din partner/före detta partner kommer till gemensamma samtal hos en psykolog eller psykoterapeut. Hur många samtal ni är i behov av bestämmer ni tillsammans med er terapeut. Er behandlare arbetar givetvis under tystnadsplikt.
Till familjeterapi är du välkommen tillsammans med en eler flera familjemedlemmar eller andra viktiga personer i din närhet. Ni får då träffa en psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning. I de familjeterapeutiska samtalen ligger fokus på relationer, kommunikation och samspelsmönster.

Elisabeth Wahlgren, fil mag psykologi och leg psykoterapeut Erbjuder parterapi och familjeterapi.Läs mer om detta på Elisabeths hemsida Tel nr: 0733 34 74 88 Epost: elisabeth.wahlgren@friskhuset.org