Psykoterapi

Psykoterapi är en samtalsbehandling som hjälper dig att utforska och hantera tankar, känslor och handlingar i syfte att skapa förändring i livet. Psykoterapi kan till exempel vara till hjälp om du lider av oro, stress eller nedstämdhet, eller om du har drabbats av en svår livshändelse som du behöver bearbeta för att komma vidare. Det är också en hjälpsam behandlingsform när du upplever svårigheter i relationer. Du kommer till samtalen enskilt och träffat en legitimerad psykoterapeut Hur många samtal just du är i behov av bestämmer du och din terapeut gemensamt. Din behandlare arbetar givetvis under tystnadsplikt.
Läs mer om psykoterapi här på Friskhuset:

Elisabeth Wahlgren, fil mag psykologi och leg psykoterapeut Erbjuder psykoterapi med systemisk och relationell inriktning.Läs mer om detta på Elisabeths hemsida Tel nr: 0733 34 74 88 Epost: elisabeth.wahlgren@friskhuset.org