Info@friskhuset.org
Telefon: 013-12 64 06

Psykoterapi och samtalsterapi

Psykoterapi och samtalsterapi är samtalsbehandlingar som hjälper dig att utforska och hantera tankar, känslor och handlingar i syfte att skapa förändring i livet. Psykoterapi och samtalsterapi kan till exempel vara till hjälp om du lider av oro, stress eller nedstämdhet, eller om du har drabbats av en svår livshändelse som du behöver bearbeta för att komma vidare. De är också hjälpsamma behandlingsformer när du upplever svårigheter i relationer. Du kommer till samtalen enskilt och träffat en psykoterapeut, psykolog eller samtalsterapeut. Hur många samtal just du är i behov av bestämmer du och din terapeut gemensamt. Din behandlare arbetar givetvis under tystnadsplikt.
Läs mer om de olika behandlingsformerna och de behandlare som arbetar med psykoterapi och samtalsterapi här på Friskhuset:

Pernilla Palmquist, leg sjuksköterska, leg barnmorska och samtalsterapeut Erbjuder samtalsterapi med relationell inriktning och KBT. Läs mer om detta på Pernillas hemsida Tel nr: 0702 29 56 44 Epost: pernilla.palmquist@friskhuset.org

Elisabeth Wahlgren, fil mag psykologi och leg psykoterapeut Erbjuder psykoterapi med systemisk och relationell inriktning.Läs mer om detta på Elisabeths hemsida Tel nr: 0733 34 74 88 Epost: elisabeth.wahlgren@friskhuset.org