Info@friskhuset.org
Telefon: 013-12 64 06

Samtal-Sex & Samlevnad

Sexologi som ämne anses beröra flera ämnen som t.ex. medicin, psykologi, sociologi, historia, teologi, sociologi och filosofi. WHO har definierat begreppet sexuell hälsa som: ”Integreringen av somatiska, intellektuella och sociala aspekter av sexualiteten på sätt som är positivt berikande och som utvecklar personlighet, kommunikation och kärlek”.

WHO:s definition av sexualitet är: Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och de gäller såväl man och kvinna. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra aspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan får orgasmer eller inte, och är inte summan av vårt erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa”.

Exempel på sexuella problem och samlevnads bekymmer:
  • Lustproblematik
  • Samlagssmärtor
  • Otrohet
  • Relationsproblem
  • Kommunikation


Jag är legitimerad sjuksköterska samt legitimerad barnmorska. Jag har också tillägnat mig utbildning inom grundläggande psykoterapi 1, 45 p, vid Linköpings Universitet. Inriktningar jag främst tillägnat mig är kognitiv beteendeterapi (KBT) och relationell psykoterapi och jag har handledning av en legitimerad psykoterapeut regelbundet. Jag har också studerat Psykologi med inriktning sexologi 30 p, vid Göteborgs Universitet.

Välkommen till mig!

Pernilla Palmquist
Legitimerad sjuksköterska samt legitimerad barnmorska
Samtalsterapi, Samtal-Sex & Samlevnad
Direkttelefon: 0702-29 56 44
pernilla.palmquist@friskhuset.org
Hemsida