Psykoterapi

- skapa förändring i ditt liv med hjälp av en utomstående

Om du vill förändra dig själv eller något viktigt i ditt liv kan du behöva stanna upp och känna efter hur du mår och vad du egentligen vill.

Att gå i terapi är ett sätt att göra detta - att reflektera över ditt liv tillsammans med en utomstående.

I terapi får du hjälp att identifiera det som du värderar som verkligt viktigt och hur du kan handla för att närma dig detta.

Du får lära dig om sambandet mellan dina tankar, känslor och handlingar och hjälp att utveckla nya strategier för att bryta gamla oönskade mönster. Ibland handlar terapi om att du vågar närma dig svåra känslor och låta dem få finnas en tid, för att du sedan ska kunna må bättre.

Hur du vet när du kan gå i terapi
Skälen till att gå i terapi kan vara många:
- Det kan handla om att du känner stress, oro och nedstämdhet eller problem i relationer.
- Du kan uppleva att du sitter fast i livet och inte vet hur du ska komma vidare.
- En plötslig händelse kan hastigt förändra allt och det kan du behöva hjälp att bearbeta.
- Sjukdom eller nedsatta funktioner kan göra din tillvaro svårbemästrad.

I terapi får du möjlighet att reflektera över det du upplever. Du får lära dig metoder för att minska stress, oro och ångest och öka ditt välbefinnande.

Ökad självkännedom och nya färdigheter kan hjälpa dig att möta livets utmaningar med en större trygghet.

Byt självkritik mot medkänsla
Jag använder mig av en metod som heter compassionfokuserad terapi, CFT.

Det är en terapiform som binder samman olika metoder och tekniker som visat sig vara verksamma i psykoterapi. Den väver också in mindfulnessövningar och buddhistiska metoder för medkänsla och acceptans.

Du tränar upp förmågan att vid motgångar bemöta dig själv med medkänsla, värme och förståelse istället för med självkritik. Du lär dig metoder för att stilla dig själv och reglera dina känslor när du har det svårt.

En del människor går i terapi under en längre tid, andra är hjälpta efter fem till tio samtal. Det beror förstås på vilka svårigheter du har och hur livet ser ut. Ibland kan ett eller två samtal vara det som behövs för att reda ut en situation som känts låst.


Välkommen att boka tid!


Jag är legitimerad psykolog. Har arbetat inom vuxenhabilitering med behandling av personer med livslånga funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa, samt med handledning till personal. Jag har patient- och ansvarsförsäkring genom Sveriges Psykologförbund.

Eva Flood
Leg psykolog
Psykoterapi, Parsamtal, Gruppträning CMT
Direkttelefon: 0729-48 16 26
eva.flood@friskhuset.org
Hemsida