Info@friskhuset.org
Telefon: 013-12 64 06

Om Friskhuset

Friskhuset bedriver förebyggande och behandlande friskvård i Linköping med omnejd. Med hjälp av vår samlade specialistkunskap från olika friskvårdsområden kan du uppnå optimal hälsa och välbefinnande.

Friskhuset vänder sig både till privatpersoner och företag. Vi ser oss som ett komplement till den traditionella sjuk- och företagshälsovården.

Att kunna tolka kroppens varningssignaler på ett tidigt stadium och själv ta ansvar för den egna hälsan är oerhört viktigt. Alla våra metoder utgår från ett nära samarbete mellan terapeut och klient för att öka kroppsmedvetenheten och integrera kropp och själ. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar.

Friskhuset eftersträvar att skapa en rofylld och stödjande miljö som ger utrymme för läkning och utveckling.Alla Friskhusets terapeuter har patient- och ansvarsförsäkring.