Info@friskhuset.org
Telefon: 013-12 64 06

Hälsovägledning

Hälsovägledningar handlar om att främja hälsa genom att skapa motivation till att förbättra hälsotillståndet. Inom hälsovägledning använder man sig av samtalsmetodiken motiverande samtal (MI). Inom motiverande samtal arbetar man med en positiv människosyn som utgår från att kunskap och motivation redan finns inom personen men kan behöva hjälp att lyftas fram.

Vid första träffen skapar vi tillsammans en hälsoplan, det kan ses som ett kontrakt mot dig själv med tillvägagångssätt och belöningar för att ta dig till ditt hälsomål. Hälsomål är väldigt individuella men kan till exempel handla om stressreducering, viktnedgång, ökad fysisk aktivitet, rökstopp eller prestationshöjning.

Vid återträffar återkopplar vi hälsotillståndet mot hälsoplanen. Hur långt på vägen har vi kommit? Behöver planen justeras? Är målen uppnådda? Återträffarna kan också användas för motiverande övningar eller aktiviteter för att uppnå sitt mål.

Emily Jennsjö
Hälsovägledare och certifierad massör
Hälsovägledning, klassisk massage

 • Kontakta Emily

  Direkttelefon: 0702-02 18 58
  emily.jennsjo@friskhuset.org
  Online-Bokning
  Hemsida
  Facebook-sida
  Instagram